Gezegensel Mavilik

Vücudumuzun yaklaşık %60′ ını ve Dünya yüzeyinin %70 ‘ini oluşturan sıvı ve donmuş su, diğer gezegenlerde su ve yaşam arayışı ve artan oranlarda Dünyadaki tatlı su talepleri NASA’nın doğal olarak ilgisini çekiyor . NASA Earth Science veri ve ürünleri, su kalitesini ve miktarını daha iyi yönetmemize ve küresel su döngüsünün süreçlerini öngörmemize izin verir.

Bu kategorideki zorluklar NASA’nın hidrosfer (yüzey ve yer altı suları vb.) Ve kriyosfer (deniz buzu ve buz tabakaları, vb.) Hakkındaki verileri analiz etmenizi ve görselleştirmenizi isteyecektir.